nieuwsbrieven

Wilt u als ondernemer op de hoogte worden gehouden van actualiteiten en ontwikkelingen die voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn? Neem dan een (gratis) abonnement op ‘Kuiken Accountancy Nieuws’, ons eigen nieuwsmagazine. Kuiken Accountancy Nieuws verschijnt ongeveer 5 keer per jaar. Eerder verschenen nieuwsbrieven lezen? Dit zijn de meest recente uitgaven (.pdf):
Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief mei 2021

De vergoedingen in de TVL-regeling gaan verder omhoog voor het eerste (Q1) en tweede (Q2) kwartaal van 2021. Bent u een MKB-ondernemer (maximaal 250 medewerkers)? In dat geval wordt het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming verhoogd van € 330.000 naar € 550.000 lees meer

Nieuwsbrief februari 2021

Op 11 januari jl. is op de website van het Ondernemersplein een pilot van de Web module Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Dit is feitelijk het enige van de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA, dat overeind is gebleven. lees meer

Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief december 2020

Het einde van het jaar nadert. Daarom graag uw aandacht voor deze eindejaarstips 2020!

lees meer

Nieuwsbrief juni 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt voortgezet tot 1 oktober 2020.

lees meer

Nieuwsbrief corona #2 2020

Noodmaatregelgeving,uitstel van betaling, verzuimboetes, verlaging invorderings- en belasting rente en nog veel meer in onze nieuwsbrief.

lees meer

Nieuwsbrief corona #1 2020

Naar aanleiding van het corona-virus heeft de overheid voor u als ondernemer een aantal financiële maatregelen bekendgemaakt.
Wij willen u hierover informeren. In de bijlage hebben wij de op dit moment getroffen regelingen kort samengevat.

lees meer

Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief december 2019

De stapsgewijze overgang naar twee tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot beperking van de ondernemersaftrek voor ondernemers met een inkomen in de hoogste belastingschijf.

lees meer

Nieuwsbrief september 2019

De Kleineondernemersregeling(KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw

lees meer

Nieuwsbrief juni 2019

Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen.

lees meer

Nieuwsbrief april 2019

Bij de Belastingplannen voor 2019 kondigde het kabinet ook aan in het voorjaar van 2019 met nieuwe wetgeving te komen om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om deze wetgeving tot stand te
brengen. lees meer

Nieuwsbrief februari 2019

De vervanging van de Wet DBA loopt nog meer vertraging op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een laag tarief langdurig in te huren voor. reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.
Maar het kabinet is. lees meer

Nieuwsbrief januari 2019

Box-2-tarief vanaf 2020 omhoog.
Het box-2-tarief in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 stapsgewijs omhoog. In 2020 gaat het tarief van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Een dividenduitkering uit uw eigen bv wordt vanaf 2020 dus een stuk duurder. Wellicht heeft u de mogelijkheid om nog dit jaar dividend uit te keren. Het box-2-tarief is in 2019 nog 25%. lees meer

Logo_Kuiken_accountancy

eindejaarstips 2018

(Her)investeren of toch nog niet?
Download deze nieuwsbrief
Download

augustus 2018

Verscherpt toezicht op werken met zzp’ers
Download deze nieuwsbrief
Download

juni 2018

De (on)macht van de partner bij omzetting DGA-pensioen
Download deze nieuwsbrief
Download

april 2018

Bereid u voor op de nieuwe privacyregels
Download deze nieuwsbrief
Download

januari 2018

Nieuwe Privacywetgeving - AVG
Download deze nieuwsbrief
Download

december 2017

Plannen uit het Regeerakkoord voor de zzp’er
Download deze nieuwsbrief
Download

september 2017

Nieuwe Arbowet in werking getreden
Download deze nieuwsbrief
Download

juni 2017

Van algemene naar beperkte huwelijksgemeenschap
Download deze nieuwsbrief
Download

april 2017

Grote ondernemer moet mkb’er eerder betalen
Download deze nieuwsbrief
Download

januari 2017

Handhaving Wet DBA uitgesteld
Download deze nieuwsbrief
Download
Scroll Up